GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Acamar Films geeft u toegang tot de Site, de Bing-App en de Inhoud ervan, onder voorbehoud van de volgende Algemene Voorwaarden:

DEFINITIES

Om het u gemakkelijker te maken onze Gebruiksvoorwaarden te begrijpen, hebben we hieronder een eenvoudige samenvatting opgesteld van alle gedefinieerde termen die in dit document worden gebruikt.

Acamar Films / Wij – verwijst naar Ons, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 04399568; geregistreerd adres is 7 Savoy Court, London, United Kingdom, WC2R 0EX; kantooradres: The Rotunda (Ground Floor), 42-23 Gloucester Crescent, London NW1 7DL, Verenigd Koninkrijk

Bing-App – verwijst naar onze mobiele app met de naam “Bing” die u kunt downloaden vanaf een mobiel platform beheerd door een derde partij, zoals de App Store en Google Play

Bing-Producten – verwijst gezamenlijk naar de Site, de Bing-App en de Inhoud die we u beschikbaar stellen

Inhoud – verwijst naar de inhoud van welke aard dan ook (inclusief tekst, beeld, foto’s, artikelen, informatie, namen, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, video, audio, logo’s en pictogrammen die verband houden met Acamar Films en/of zijn producten en diensten of producten en diensten van derden of deze identificeren) die zijn opgenomen in de Site en/of de Bing-App.

Site – verwijst naar onze site op www.bingbunny.co.uk of www.bingbunny.com (en hun subdomeinen)

Gebruiksvoorwaarden – verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden

  1. ALGEMEEN

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met ons Privacybeleid, zijn van toepassing op de rechten, plichten en beperkingen gerelateerd aan het gebruik van de Bing-Producten. Toegang tot de Site en tot de Bing-App en/of het gebruik van alle of een deel van de Bing-Producten impliceert dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, samen met ons Privacybeleid, dat van kracht wordt op de datum dat u respectievelijk de Site of de Bing-App voor het eerst gebruikt.

1.2 Acamar Films behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen door wijzigingen online te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van informatie die online wordt geplaatst om tijdig op de hoogte te zijn van dergelijke veranderingen. Uw voortdurende gebruik van de Site of de Bing-App nadat er wijzigingen zijn geplaatst vormt uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden zoals gewijzigd door de geplaatste wijzigingen.

1.3 Houd er rekening mee dat sommige van de diensten die op de Site en in de Bing-App worden aangeboden onderhevig zijn aan speciale voorwaarden (zoals regels voor specifieke games, taken, opties of wedstrijden) die beschikbaar worden gemaakt in combinatie met de dienst waarop ze betrekking hebben. Deze soort voorwaarden wordt behandeld als een aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden en prevaleert in geval van tegenstrijdigheid.

1.4 Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, verlaat dan alstublieft de Site en de Bing-App en stop met het gebruik van alle andere Bing-Producten.

  1. INTERNET-, BROWSER- EN SYSTEEMVEREISTEN

2.1 Mogelijk hebt u een snelle internetverbinding en/of minimale systeem- en/of browservereisten nodig om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde aspecten van de Bing-Producten.

2.2 Om de Site te gebruiken en de Inhoud van de Site te downloaden (als dergelijke functionaliteit beschikbaar wordt gesteld op de site), hebt u een internetverbinding nodig met een minimumsnelheid van 3 Mb/s (webbrowsen) of 5 Mb/s (videostreaming), de meest recente versie van de browser die u gebruikt om op internet te zoeken (controleer de updates bij de provider van uw browser) en minstens de volgende versie van het besturingssysteem op uw computer:

2.2.1 Voor gebruikers van het Apple-systeem: Apple: OS 10.13.6+;

2.2.2 Voor Windows-gebruikers: 10+.

2.3 Om de Bing-App te gebruiken en de Inhoud te downloaden via de Bing-App (als dergelijke functionaliteit beschikbaar is gemaakt in de Bing-App), hebt u een internetverbinding nodig met een minimale snelheid van 10 Mb/s, de meest recente versie van de Bing-App (controleer de updates op het platform waarvan u de Bing-App hebt gedownload, bijvoorbeeld de Apple store of Google Play). Door het downloaden, openen en/of gebruiken van de Bing-App gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele gebruiksregels of servicevoorwaarden die van toepassing kunnen zijn tussen u en de toepasselijke App Store van waaruit u de Bing-App opent, inclusief zonder beperking de Gebruiksregels van Apple’s App Store en de Servicevoorwaarden van Google Play.

2.4 Wanneer u toegang heeft tot de Bing-Producten via een mobiel netwerk, zijn de berichten-, data- en andere tarieven en vergoedingen van uw netwerk- of roamingaanbieder van toepassing. Het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde Bing-Producten is mogelijk verboden of beperkt door uw netwerkprovider en mogelijk werken niet alle Bing-Producten met uw netwerkprovider of apparaat.

2.5 Wanneer u de Bing-App gebruikt, kunt u ons bepaalde toestemmingen verlenen voor uw apparaat en/of accounts (als registratie vereist is om de Bing-App te gebruiken). De meeste platforms voor mobiele apparaten bieden extra informatie over deze toestemmingen en hoe u, indien mogelijk, uw toestemmingsinstellingen kunt wijzigen. Als u de Bing-App downloadt, installeert of gebruikt, gaat u ermee akkoord automatische software-updates te ontvangen (zoals van toepassing) voor de Bing-App.

  1. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BING-PRODUCTEN

3.1 U begrijpt dat de Bing-Producten voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik zijn bedoeld en alleen bedoeld zijn voor informatieve, educatieve en amusementsdoeleinden. Onderhevig aan uw voortdurende naleving van deze Gebruiksvoorwaarden verlenen we u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare, beperkte licentie voor gebruik van en toegang tot de Bing-Producten (en voor het downloaden van de Bing-App op elk compatibel apparaat geregistreerd bij uw toepasselijke App Store-account) voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële vermaak. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan, staan ​​we het gebruik van de Bing-Producten of ons andere intellectuele eigendom niet toe voor commerciële of zakelijke doeleinden, inclusief gebruik in marketing, advertenties en aanbiedingen om producten of diensten te verkopen of promoten (al dan niet met winstoogmerk). De Inhoud mag op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, uitgezonden of verzonden behalve zoals uitdrukkelijk gelicentieerd. Voor elk ander gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Acamar Films vereist.

3.2 U stemt ermee in om geen afgeleid werk van de Bing-Producten of -inhoud aan te passen, te wijzigen of te creëren, en Bing-Producten niet te reproduceren, te distribueren, te communiceren aan het publiek, beschikbaar te maken voor het publiek of te transformeren, in geen enkel mediaformaat of kanaal. U gaat ermee akkoord de Bing-Producten alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, of het gebruik van of vermaak door de Bing-Producten door een derde partij beperkt of verhindert. Een dergelijke beperking of remming omvat, zonder beperking, gedrag dat onwettig is of dat iemand kan lastigvallen, gedrag dat iemand leed of ongemak kan veroorzaken en de overdracht van obscene of aanstootgevende inhoud binnen de Bing-Producten.

3.3 Tijdens het gebruik van deze Site of de Bing-Producten stemt u ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten, regels en regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, export-/importwetten en wetten met betrekking tot privacy, obsceniteit, auteursrecht, handelsmerk, vertrouwelijke informatie, handelsgeheim, smaad of laster).

3.4 Virtuele of digitale items (inclusief karakters en karakternamen) gekocht of voor u beschikbaar gesteld in de Bing-Producten kunnen alleen worden gebruikt in verband met de Bing-Producten waar u ze hebt verkregen of waar ze door u zijn geassembleerd als resultaat van het spelen van games. We kunnen virtuele of digitale items of in-game valuta op elk moment aanpassen of stopzetten.

3.5 De ​​Site, de Bing-App en de Inhoud (behalve het logo, de naam, het handelsmerk en de afbeelding van Acamar Films) worden aan u verstrekt onder een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-commerciële, persoonlijke licentie. De licentie om de Site, de Bing-Applicatie en de Inhoud te installeren en te gebruiken is van kracht vanaf het moment dat deze voor het eerst is geopend totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze licentie op elk moment beëindigen door het gebruik van de Site, de Bing-App en de Inhoud te stoppen. We kunnen deze licentie op elk moment beëindigen als u inbreuk pleegt op de gebruiksvoorwaarden van de Site, de Bing-App of de Inhoud en de beëindiging wordt onmiddellijk van kracht. Wij kunnen deze licentie te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen en de beëindiging zal dan een maand nadat u hiervan op de hoogte bent gesteld ingaan. In geval van beëindiging, door u of door ons, wordt de licentie verleend aan u beëindigd en moet u de Bing-App permanent verwijderen en alle exemplaren van de Inhoud in uw bezit vernietigen.

3.6 We kunnen de Bing-App of een van de Bing-Producten verwijderen of stoppen met het aanbieden van functies, inhoud, materialen, informatie of diensten die via de Bing-Producten worden aangeboden op elk moment in onze absolute discretie om welke reden dan ook.

3.7 U bent ervoor verantwoordelijk dat niemand uw apparaat gebruikt om toegang te krijgen tot de Bing-App of andere Bing-Producten zonder uw toestemming. We mogen ervan uitgaan dat iedereen die toegang heeft tot de Bing-App of de Bing-Producten met gebruik van uw apparaat uw toestemming heeft om dit te doen en u bent verantwoordelijk voor alle lasten, kosten of aansprakelijkheden die door dergelijke personen kunnen worden gemaakt.

  1. KOSTEN

4.1 De Site en de Inhoud op de Site worden momenteel gratis ter beschikking gesteld.

4.2 De Bing-App heeft twee versies: een gratis versie en een betaalde versie. U kunt de gratis versie van de Bing-App upgraden naar de betaalde versie om toegang te krijgen tot meer inhoud, en er zijn extra kosten van toepassing boven de standaard datakosten uiteengezet in sectie 2.4 hierboven bij het aanschaffen van een licentie voor het gebruiken en downloaden van de betaalde versie van de Bing-App (en de Inhoud die in deze app is opgenomen) vanaf een platform van derden (zoals de Apple Store of Google Play). U ontvangt duidelijke informatie over eventuele extra kosten voordat u de betreffende licentie aanschaft om de betaalde versie van de Bing-App te gebruiken en te downloaden. Bijkomende kosten zijn inclusief btw en andere verbruiksbelastingen en kunnen wijzigen.

4.3 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we onze prijzen en kosten op een latere datum kunnen wijzigen voor inhoud die momenteel gratis is, zolang we u dit laten weten voordat we beginnen met het in rekening brengen van bijkomende kosten binnen de Bing-App, de Site en/of de Bing-Producten.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Acamar Films bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de Site, in de Bing-App en in de Inhoud, behalve voor door u gepubliceerde inhoud, als dergelijke functionaliteit voor u beschikbaar wordt gesteld binnen de Bing-Producten.

5.2 De namen, afbeeldingen en logo’s ter identificatie van Acamar Films en/of derden en hun producten en services zijn eigendom van Acamar Films en/of dergelijke derden. Niets in deze voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie of recht omtrent deze namen, afbeeldingen en logo’s van Acamar Films en/of van enige andere derde partij door implicatie, uitsluiting of anderszins.

  1. BIJDRAGEN

Wanneer u wordt uitgenodigd om een ​​bijdrage (inclusief tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, video of audio) aan de Bing-Producten of aan Acamar Films in te dienen via verschillende communicatiekanalen, gaat u er door het indienen van uw bijdrage mee akkoord om Acamar Films een eeuwigdurend, royaltyvrij, niet-exclusief, sublicentieerbaar recht en licentie te verlenen om deze te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van te maken, distribueren, uitvoeren, spelen, beschikbaar te maken voor het publiek en alle copyrights en publiciteitsrechten uit te oefenen met betrekking tot uw bijdrage wereldwijd en/of om uw bijdrage op te nemen in andere werken in alle media die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld voor de volledige duur van eventuele rechten die in uw bijdrage bestaan, en in overeenstemming met de privacybeperkingen uiteengezet in het Privacybeleid van Acamar Film. Dien uw bijdrage niet aan ons in, als u Acamar Films niet bovenstaande rechten wilt verlenen.

  1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

7.1 Acamar Films stelt alles in het werk om de Bing-Producten 24/7 beschikbaar te stellen, ongeacht de onderhoudswerkzaamheden aan dergelijke Bing-Producten. In dit verband behouden wij ons het recht voor om de toegang tot alle of een deel van de Bing-Producten te onderbreken voor onderhouds- en/of verbeteringswerkzaamheden.

7.2 De Bing-Producten worden geleverd “ZOALS HET IS” en op een “IS BESCHIKBAAR”-basis zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

7.3 U garandeert ons dat: (a) U zich niet bevindt in een land dat onderhevig is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat “terroristen ondersteunt”; (b) U niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid staat.

7.4 U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Bing-Producten op eigen risico is. U blijft als enige en exclusief verantwoordelijk voor het gebruik van de Bing-Producten die aan u ter beschikking worden gesteld en voor de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden.

7.5 Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving zullen Acamar Films en/of zijn dochterondernemingen, directeuren, werknemers, dienstverleners en agenten in geen geval aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook die voortvloeit uit gebruik of verlies van gebruik, gegevens of winsten, hetzij als gevolg van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Bing-Producten. In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing als u in een dergelijk rechtsgebied woont. Acamar Films geeft geen garantie dat de Bing-Producten volledig functioneel, nauwkeurig, ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de Bing-Producten of de server die ze beschikbaar stelt vrij zullen zijn van virussen of bugs. Niets sluit de aansprakelijkheid van Acamar Films uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid.

  1. KINDERBESCHERMING

8.1 Als je een kind bent en toegang wilt krijgen tot de Bing-Producten en er volledig of gedeeltelijk gebruik van wil maken, heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijke voogden. Ouders of voogden moeten aan kinderen die de Bing-Producten gebruiken uitleggen hoe deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

8.2 Het wordt aanbevolen dat ouders of wettelijke voogden toezicht houden op de activiteiten van hun kinderen of de kinderen voor wie zij verantwoordelijk zijn bij het gebruik van de Bing-Producten.

  1. WEDSTRIJDEN

9.1 Wedstrijdinzendingen moeten worden gedaan door volwassenen die 18 jaar of ouder zijn voor middernacht op de sluitingsdatum die is vastgelegd in de deelnamevoorwaarden voor de wedstrijd. De wedstrijd staat niet open voor iedereen die bij de promotie betrokken is of voor werknemers van Acamar of hun directe familieleden, en de wedstrijd staat niet open voor iedereen in een rechtsgebied waar wedstrijden illegaal zijn. Acamar behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de deelnemer niet in aanmerking komt of anderszins de deelnamevoorwaarden voor de wedstrijd heeft overtreden. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze deelnamevoorwaarden voor de wedstrijd. Alleen inzendingen die vóór de sluitingsdatum van de wedstrijd zijn ingediend worden meegeteld.

9.2 Om aan de wedstrijd deel te nemen moet u de instructies volgen op de Site, op de Bing-App of in het Facebook-bericht voor de wedstrijd op onze officiële Bing Bunny Facebook-pagina (welke van toepassing is).

9.3 Een aantal winnaars wordt willekeurig gekozen – ze worden geselecteerd door een computerproces dat aantoonbaar willekeurige resultaten oplevert, door een onafhankelijk persoon of onder toezicht van een onafhankelijk persoon. De beslissing van Acamar Films is definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

9.4 De winnaars zullen privé op de hoogte worden gebracht door gebruik te maken van de contactgegevens die zijn opgegeven als onderdeel van het deelnameproces of door een Facebook-bericht na de sluitingsdatum en later openbaar bekendgemaakt op de Bing Bunny Facebook-pagina, onder voorbehoud van voorafgaande schriftelijke toestemming van de winnaar. Als een winnaar niet binnen een week na kennisgeving reageert op Acamar, is zijn/haar winnende positie niet langer geldig en wordt een nieuwe winnaar gekozen in overeenstemming met paragraaf 9.3 hierboven.

9.5 De ​​prijs van de wedstrijd wordt beschreven op de Bing-Producten en/of de Bing Bunny Facebook-pagina. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en is niet overdraagbaar.

9.6 We garanderen geen deelname aan onze wedstrijden. We kunnen ook, in gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken, de toegang weigeren, bewerken, verwijderen of de toegang blokkeren tot inzendingen waarvan we denken dat deze legaal of anderszins problematisch zijn. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of teleurstelling van een deelnemer die deelneemt aan een wedstrijd of als gevolg van het accepteren van een prijs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor technische problemen met betrekking tot een telecommunicatie- of internetnetwerk (inclusief met betrekking tot snelheid of bandbreedte), inclusief enig letsel of schade aan het apparaat van een deelnemer of een andere persoon gerelateerd aan of als gevolg van deelname aan of het downloaden van materiaal in een wedstrijd.

9.7 Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot deelnemers aan de wedstrijd zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We bewaren gegevens met betrekking tot deelnemers gedurende een redelijke periode nadat de wedstrijd is gesloten om ons te helpen wedstrijden op een consistente manier uit te voeren en om te gaan met eventuele vragen. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

  1. DIVERSEN

10.1 Als u vragen of klachten heeft over de Bing-Producten en/of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mail naar: info@acamarfilms.com (voor de Site) en hallo@bingbunny.com (voor de Bing-App). U kunt ook per post contact opnemen met Acamar Films op het adres dat is aangegeven in het gedeelte DEFINITIES hierboven.

10.2 Als een van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar zou moeten worden beschouwd op grond van de wetten van een staat of land waarin deze Gebruiksvoorwaarden bedoeld zijn om van kracht te zijn, zal deze, voor zover en binnen de jurisdictie de Voorwaarde onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, worden gescheiden van en verwijderd uit deze clausule en de resterende Voorwaarden zullen blijven bestaan, volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

10.3 Behalve waar verboden door de toepasselijke wetgeving worden deze Algemene Voorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.

10.4 Behalve waar verboden door de toepasselijke wetgeving zijn alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van de Bing-Producten en/of uit deze gebruiksvoorwaarden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Acamar Films – 05/05/2021

By visiting bingbunny.com, you accept the use of our own and third party profiling cookies.

Goodbye!

You have clicked an external link that is taking you away from Bing. We can not guarantee the safety of external content.

Back to safety Continue