PRIVACYBELEID

 

DEEL 1 – PRIVACYBELEID

 

Acamar Films Limited (“Wij” of “Ons”) zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden) beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt door ons zullen worden gebruikt.

Dit beleid is van toepassing op: (i) gebruik van de websites die eigendom zijn van en beheerd worden door ons (op https://uk.bingbunny.com/ of www.bingbunny.co.uk of www.bingbunny.com en hun subdomeinen) (“de Site”) en gebruik van onze mobiele Bing-Applicatie (“de Bing-App”); (ii) onze marketingactiviteiten, inclusief nieuwsbrieven, e-mails, wedstrijden en alle andere producten of activiteiten die een link bevatten of anderszins verwijzen naar dit beleid (samen met de Site en de Bing-App de “Bing-Producten”). Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we deze zullen behandelen te begrijpen. Door de Bing-Producten te bezoeken of te gebruiken aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

 1. GEGEVENSBEHEERDER

1.1 Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Acamar Films Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 04399568, met geregistreerd adres 7 Savoy Court, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC2R 0EX, de gegevensbeheerder.

1.2 Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, de informatie die we over u verzamelen of onze verwerkingsactiviteiten voor persoonsgegevens in verband met uw omgang met de Bing-Producten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: General Counsel bij Acamar Films Limited, via webmaster@acamarfilms.com.

1.3. U kunt ook contact met ons opnemen via fysieke post naar Acamar Films Limited, The Rotunda (Ground Floor), 42-23 Gloucester Crescent, London NW1 7DL, Verenigd Koninkrijk, ter attentie van onze General Counsel. Informatie over gegevensbescherming is in het algemeen ook te vinden op de website van de Information Commissioner op www.ico.gov.uk of op de officiële website van de Europese Unie: https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection_nl.

 1. INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

2.1 Informatie die u ons geeft. Dit is informatie over u (of uw kind) die u vrijwillig geeft en met ons deelt door het formulier of veld op de Site of de Bing-App in te vullen, via een andere communicatie (bijv. e-mail, telefoon, post enz.) of wanneer u vraagt ​​om bepaalde inhoud te ontvangen die we mogelijk beschikbaar stellen via de Bing-Producten. Dit is inclusief informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om u aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief en wanneer u een probleem met onze Site of Bing-App meldt of inhoud downloadt van de Site of de Bing-App. De informatie die u ons geeft kan uw naam en e-mailadres bevatten, de geboortedatum of -data van uw kind(eren) en alle andere inhoud die u verstrekt via de bovenstaande communicatiekanalen, zoals alle informatie die u indient als onderdeel van een wedstrijd.

2.2 Informatie die we over u verzamelen. Met betrekking tot uw gebruik van de Bing-Producten zullen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

2.2.1. Technische informatie, bijvoorbeeld: IP-adres, browsertype, versie van het besturingssysteem, apparaattype, apparaatmodel, oriëntatie van het apparaat, app-versie, resterende schijfruimte op apparaat en andere soortgelijke technische informatie die doorgaans automatisch van een browser of apparaat wordt ontvangen bij een bezoek aan of interactie met internet- en mobiele producten.

2.2.2. Gebruiksinformatie, bijvoorbeeld: de pagina’s die u hebt bezocht op de Bing-Producten, waar u op hebt geklikt, zoekopdrachten uitgevoerd op de Bing-Producten, tijd en datum van incidenten, foutrapportage van incidenten, welk abonnement is aangeschaft, geslaagde/mislukte betaling en andere soortgelijke informatie met betrekking tot hoe u de Bing-Producten hebt gebruikt. Het kan ook informatie bevatten met betrekking tot het feit of u links in een naar u verzonden e-mail hebt ontvangen of geopend of erop hebt geklikt.

2.3 Bepaalde technische informatie of gebruiksinformatie kan, alleen of in combinatie met andere gegevens, als persoonlijke gegevens worden beschouwd volgens de gegevensbeschermingswetten en we zijn vastbesloten om dergelijke gegevens in overeenstemming hiermee te behandelen.

2.4 De technische en gebruiksinformatie wordt door ons verzameld door middel van cookies en andere gelijkaardige technologieën (bijv. Pixels, webbakens, JavaScript enz.). Deze technologieën helpen ons om te analyseren hoe de Bing-Producten worden gebruikt en om de inhoud van de Bing-Producten die voor u relevant is aan te passen. We volgen echter geen betalingsgegevens via deze technologie. Raadpleeg ons Cookiebeleid hieronder voor meer informatie over dergelijke technologieën, inclusief hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren.

2.5 Soms kunnen we de bovenstaande informatie ook verkrijgen van externe bronnen, zoals de verschillende tools en services voor bedrijfsondersteuning die worden aangeboden door externe providers die we gebruiken (bijvoorbeeld Crashlytics en Firebase-analyseservices die worden aangeboden door Google-bedrijven).

 1. HOE WE GEBRUIKMAKEN VAN DE INFORMATIE

3.1 Het is belangrijk dat u begrijpt hoe en waarom we de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen gebruiken. Dit gedeelte beschrijft de verschillende doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens verwerken en welke soorten persoonlijke gegevens we nodig hebben voor elk doel.

3.2 We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

3.2.1. om ons contract met u uit te voeren als u zich abonneert op de Bing-App;

3.2.2. om uw vragen te verwerken en om op uw verzoeken te reageren;

3.2.3. om uw abonnement op de Bing-nieuwsbrief te beheren;

3.2.4. om u aanbiedingen te doen met betrekking tot Bing-Producten en aanvullend marketingmateriaal te sturen als u uw toestemming hebt gegeven om marketing van ons te ontvangen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, inclusief door op de link “uitschrijven” te klikken onderaan elke marketing-e-mail die we u sturen;

3.2.5. waar we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting;

3.2.6. waar het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken in de volgende situaties, die waarschijnlijk zeldzaam zijn:

3.2.7. waar we uw belangen (of die van iemand anders) moeten beschermen;

3.2.8. waar het nodig is in het algemeen belang of voor officiële doeleinden.

3.3 In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om legitieme belangen van onszelf of die van derden na te streven, op voorwaarde dat uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen. De situaties waarin we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken op basis van legitieme belangen worden hieronder vermeld:

3.3.1. om de prestaties en inhoud van de Bing-Producten te optimaliseren en te verbeteren;

3.3.2. om u informatie te verstrekken over de Bing-Producten, waaronder mogelijk marketing- en promotieactiviteiten met betrekking tot de Bing-Producten;

3.3.3. om u te voorzien, of geselecteerde derde partijen toe te staan ​​u te voorzien, van informatie over goederen of diensten waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn;

3.3.4. om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Bing-Producten;

3.3.5. om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Bing-Producten op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;

3.3.6. om fraude of schade aan ons of een derde partij te voorkomen en de veiligheid van de Bing-Producten en ons netwerk te waarborgen;

3.3.7. waar het nodig is om Onze rechten af ​​te dwingen, bijvoorbeeld om de claims af te dwingen die we tegen u kunnen hebben in verband met uw gebruik van de Bing-Producten.

Verandering van doel

3.4 We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke gegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis toelichten die ons daartoe in staat stelt.

3.5 Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

 1. HET DELEN VAN UW INFORMATIE MET DERDEN

4.1 Mogelijk moeten we uw gegevens delen met derden, inclusief externe serviceproviders. We eisen van derden dat ze de veiligheid van uw gegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet.

4.2 Geselecteerde derde partijen zijn onder meer:

4.2.1. zakenpartners en serviceproviders die helpen bij het beheren van onze IT en communicatie om marketing en reclame op maat te maken en de Bing-App en -site te hosten; en

4.2.2. analyse- en zoekmachineproviders die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van de Bing-Producten.

4.3 We zullen uw persoonlijke gegevens ook aan derden verstrekken:

4.3.1. In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.

4.3.2. Als Acamar Films Limited of vrijwel al zijn activa worden verworven door een derde, in welk geval de persoonlijke gegevens die Acamar Films Limited over zijn klanten bijhoudt een van de overgedragen activa zullen zijn.

4.3.3. Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of om verkoopvoorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Acamar Films Limited, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

 1. WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

We kunnen uw persoonlijke gegevens opslaan op onze eigen servers en op servers die worden beheerd door externe datahostingproviders. Alle informatie die u ons verstrekt wordt momenteel verwerkt en opgeslagen door onze gegevensverwerker: Mail Chimp, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Georgia met de wettelijke naam The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, gevestigd in de VS, die onze abonneedatabase beheert en namens Acamar Films Limited de nieuwsbriefmail-outs verwerkt. Het privacybeleid van Mail Chimp is hier te vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 1. OVERDRACHT VAN INFORMATIE BINNEN EN BUITEN DE EER

6.1 Informatie die we bijhouden kan zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden opgeslagen. Waar mogelijk proberen we de informatie die u ons verstrekt lokaal te houden. Als onderdeel van onze diensten die worden aangeboden via de Bing-Producten kan de informatie die u ons verstrekt echter worden overgedragen naar landen buiten de EER of het VK. Deze site is onderworpen aan de Britse wetten, die mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming of dezelfde gegevensbeschermingswetten bieden als die in uw land.

Overdrachten buiten de EER

6.2 Als we uw informatie buiten de EER of het VK overdragen zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf, zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben worden overgedragen in overeenstemming met dit beleid en zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. We vertrouwen op Europese adequaatheidsbesluiten of gebruiken contracten met standaardwaarborgen die zijn gepubliceerd door de Europese Commissie en vergelijkbare maatregelen onder Britse wetgeving voor dergelijke overdrachten.

6.3 Als we bijvoorbeeld gegevens overdragen aan Mail Chimp, een bedrijf gevestigd in de VS, vertrouwen we op goedgekeurde mechanismen voor gegevensoverdracht zoals de EU-standaardcontractbepalingen om ervoor te zorgen dat uw informatie onderhevig is aan adequate waarborgen in het ontvangende land.

 1. VEILIGHEID

7.1 We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Dit omvat Secure Socket Layer (SSL)-technologie om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn en dat de informatie die u verstrekt volledig gecodeerd is, zodat deze niet door derden kan worden gelezen.

7.2 Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke kennisnemingsbehoefte hebben. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

7.3 We hebben procedures ingevoerd om met elke vermoede inbreuk op de gegevensbeveiliging om te gaan en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een vermoedelijke inbreuk wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

 1. HOE LANG WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

8.1 We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld en zoals gespecificeerd in sectie 3 van dit beleid.

8.2 Wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, bewaren we uw gegevens totdat u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingmateriaal in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, op voorwaarde dat we bepaalde informatie moeten bewaren om uw verzoek te registreren. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bewaren gedurende de tijd die nodig is om onze juridische claims na te streven en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals belasting- en boekhoudkundige verplichtingen).

8.3 In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie anonimiseren zodat deze niet langer aan u kan worden gekoppeld, in welk geval we dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

 1. UW RECHTEN VAN TOEGANG, CORRECTIE, VERWIJDERING EN BEPERKING

Uw plicht om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen

9.1 Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als de persoonlijke gegevens die u vrijwillig met ons deelt op enig moment in de toekomst veranderen.

Kennisgeving voor inwoners van de EU

Uw rechten met betrekking tot persoonlijke informatie

9.2 Onder bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wet het recht om:

9.2.1. Een inzageverzoek in te dienen tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een “verzoek om toegang tot de betrokkene”). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben en kunt u controleren of wij deze op rechtmatige wijze verwerken.

9.2.2. Te verzoeken tot correctie van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben te laten corrigeren.

9.2.3. Te verzoeken tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonlijke informatie te verwijderen als er geen goede reden voor ons is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen als u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder).

9.2.4. Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens waar wij vertrouwen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en er is iets met uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden.

9.2.5. Te verzoeken tot beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.

9.2.6. Te verzoeken tot overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij.

9.2.7. Een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit die toezicht houdt op onze verwerkingsactiviteiten voor persoonsgegevens (zoals het UK Information Commissioner’s Office), als u denkt dat we uw informatie hebben verwerkt op een manier die onwettig is of in strijd is met uw rechten. Als u dergelijke zorgen heeft, verzoeken wij u in eerste instantie contact met ons op te nemen (via de onderstaande contactgegevens), zodat we deze kunnen onderzoeken en hopelijk uw zorgen kunnen oplossen. Aangezien wij een bedrijf zijn met een statutaire zetel in het Verenigd Koninkrijk, staan ​​onze verwerkingsactiviteiten onder toezicht van het Information Commissioner’s Office (“de ICO”). Meer informatie over de ICO’s, inclusief instructies voor het indienen van een klacht, is beschikbaar op: https://ico.org.uk/.

9.3 Als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, verifiëren, corrigeren of wilt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of wilt verzoeken tot het overdragen van een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij, neem dan via e-mail contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: webmaster@bingbunny.com.

Meestal geen vergoeding vereist

9.4 U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in dergelijke omstandigheden weigeren om aan het verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van u nodig hebben

9.5 Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere passende veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben deze te ontvangen.

Recht om toestemming in te trekken

9.6 In de beperkte omstandigheden waarin u mogelijk uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk moment in te trekken. Neem contact op met webmaster@bingbunny.com om uw toestemming in te trekken. Zodra we een melding hebben ontvangen dat u uw toestemming heeft ingetrokken, zullen we uw informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd, tenzij we een andere legitieme basis hebben om dit binnen de wet te doen.

 1. WEBSITES VAN DERDEN

Onze Site en de Bing-App kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

 1. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING/PROFILERING

11.1 Geautomatiseerde besluitvorming of profilering vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonlijke informatie gebruikt om een ​​beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst. We mogen gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming in de volgende omstandigheden:

11.1.1. Waar het nodig is om het contract met u uit te voeren en passende maatregelen zijn getroffen om uw rechten te beschermen.

11.1.2. In beperkte omstandigheden met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en waar passende maatregelen zijn getroffen om uw rechten te beschermen.

11.2 We gebruiken informatie die we over u hebben om de inhoud van de berichten die naar u worden verzonden aan te passen om ervoor te zorgen dat de aanbiedingen zo relevant mogelijk voor u zijn en zodat u exclusieve toegang heeft tot de beste aanbiedingen.

11.3 U wordt niet uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming onderworpen aan beslissingen die een aanzienlijke impact op u hebben, tenzij we een wettelijke basis hebben om dit te doen en we u hiervan op de hoogte hebben gesteld.

 1. KINDEREN ONDER DE 16

12.1 We dragen zorg om de privacy van kinderen van 16 jaar of jonger te beschermen. We verzamelen of verwerken niet bewust persoonsgegevens van of met betrekking tot kinderen van 16 jaar of jonger zonder uw toestemming. U moet 16 jaar of ouder zijn om de Bing-Producten te gebruiken en aankopen te doen via de Bing-App. De Bing-App heeft ouderpoorten om naar een gedeelte voor volwassenen te gaan en/of om te linken vanuit de Bing-App.

12.2 Als je 16 jaar of jonger bent, vraag dan vooraf toestemming aan je ouder/voogd wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt.

12.3 Als u een ouder of wettelijke voogd bent en gelooft dat uw kind van 16 jaar of jonger zijn of haar persoonlijke gegevens of andere gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, toestemming of autorisatie – laat het ons dan onmiddellijk weten en wij zullen onmiddellijk handelen om de gegevens van uw kind uit onze database te verwijderen.

 1. WIJZIGINGEN IN ONS BELEID

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen worden op deze pagina geplaatst en, waar van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.

 

DEEL 2 – COOKIEBELEID

 1. ONS GEBRUIK VAN COOKIES

1.1 Een cookie is een reeks informatie met alleen tekst die een website overbrengt naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer, zodat de website kan onthouden wie u bent. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waar de cookie vandaan komt, de “levensduur” van de cookie en een waarde; meestal een willekeurig gegenereerd, uniek nummer.

1.2 Er worden twee soorten cookies gebruikt op de Site, afhankelijk van de cookie-eigenaar:

1.2.1 First-party cookies – dit zijn cookies die hetzelfde domein bevatten waarop de cookie is geplaatst; d.w.z. we plaatsen een bingbunny.co.uk-cookie op de bingbunny.co.uk-website;

1.2.2 Cookies van derden – dit zijn cookies die een domein bevatten dat anders is dan het domein waarop ze zich bevinden; d.w.z. dit zijn cookies die worden gebruikt door onze providers of andere partijen (zoals advertentieproviders) op ons domein (bijvoorbeeld google.com-cookies die op de bingbunny.co.uk-website worden geplaatst).

Deze cookies kunnen ook worden gecategoriseerd vanuit het perspectief van hun gebruiksdoel:

1.2.3 Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die de kernfunctionaliteit van de Site mogelijk maken, zoals: beveiliging, netwerkbeheer en toegankelijkheid. U kunt deze cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan van invloed zijn op hoe de Site functioneert.

1.2.4. Optionele cookies:

a). Prestatie- en analytische cookies die ons helpen:

(i) om de prestaties van de Site te meten en te verbeteren;

(ii) om de Site te verbeteren door informatie over hoe u deze gebruikt te verzamelen en te rapporteren;

(iii) om verbeterde functionaliteit en personalisatie van de Site te bieden door een website te helpen de inhoud sneller af te stemmen op uw voorkeursinteresses;

(iv) om ons te helpen u te herkennen als een unieke bezoeker (slechts een nummer) wanneer u terugkeert naar de Site en om ons in staat te stellen inhoud of advertenties af te stemmen op uw voorkeursinteresses of om te voorkomen dat u herhaaldelijk dezelfde advertenties getoond worden;

(v) om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen die ons in staat stellen te begrijpen hoe gebruikers de Site gebruiken en om ons te helpen de structuur van onze website te verbeteren. We kunnen u op deze manier niet persoonlijk identificeren;

(vi) om ervoor te zorgen dat u binnen onderzoeksenquêtes niet wordt uitgenodigd om een ​​vragenlijst te vaak in te vullen of nadat u dit al heeft gedaan.

b). Targeting-/advertentiecookies die door marketing- en advertentienetwerken van derden op de Site worden geplaatst wanneer u deze gebruikt om een ​​profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere websites te tonen.

Rekening houdend met de levensduur van de cookies kunnen deze worden onderverdeeld in twee categorieën:

1.2.5. Sessiecookies: dit zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser blijven totdat u de Site verlaat, zodat u informatie over pagina’s van onze Site kunt verzenden en om te voorkomen dat u informatie opnieuw moet invoeren. Sessiecookies bewaren gegevens ongeveer 1 uur.

1.2.6. Permanente cookies: deze blijven veel langer in het cookiebestand van uw browser (maar hoe lang hangt af van de levensduur van de specifieke cookie).

1.5 De ​​meeste grote websites gebruiken cookies. Cookies kunnen op zichzelf niet worden gebruikt om u te identificeren.

 1. WELKE COOKIES WE PRECIES GEBRUIKEN EN WAAROM

 1. COOKIES UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN

3.1 U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen.

3.2 We voegen hieronder ook een lijst toe met helplinks voor de belangrijkste webbrowsers waar u uw cookie-instellingen kunt wijzigen:

3.2.1 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

3.2.2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

3.2.3. Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

3.2.4. Firefox: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

3.3 U kunt ook het gebruik van optionele cookies weigeren door de tool die we aanbieden via de cookiebanner op de Site te gebruiken door het kleine selectievakje naast Optionele cookies leeg te laten.

3.4 U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen. Het is echter mogelijk dat u niet alle interactieve functies van de Site kunt gebruiken als cookies zijn uitgeschakeld.

 1. MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over hoe cookies op onze Website worden gebruikt en over uw rechten kunt u contact met ons opnemen via webmaster@bingbunny.com.

By visiting bingbunny.com, you accept the use of our own and third party profiling cookies.

Goodbye!

You have clicked an external link that is taking you away from Bing. We can not guarantee the safety of external content.

Back to safety Continue